St. Eloyen Gasthuis

Boterstraat 22 - Utrecht - The Netherlands

   
         
         
  Objectives (only in Dutch)    
       
  Handelsbedrijf der Smeden    
  Het Handelsbedrijf der Smeden, de voortzetting van het Utrechtse Smede Gildt, heeft tot op de dag van vandaag tot doel en taak om de eigendommen van het voormalige gilde te bewaren en toezicht te houden op de gang van zaken in het St. Eloyen Gasthuis.    
     
     
       
  Tevens verzorgt het Handelsbedrijf der Smeden de uitreiking van penningen, oorkonden en soms ook stipendia voor leerlingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in of hoge cijfers hebben behaald bij het beroepsonderwijs voor de metaalnijverheid.    
     
     
       
  St. Eloyen Gasthuis    
  De huidige broederschap van het St. Eloyen Gasthuis zet zich vooral in om het roerend en onroerend goed, de tradities en gebruiken, en de charitas in stand te houden. Het bestuur van het Handelsbedrijf let, met het oog op die continuïteit, met name op tijdige aanwas van de broederschap met nieuwe broeders.    
       
       
     
         
         
 
'May all this serve to the Wellfare and Prosperity of the House of Saint Eligius'