Bestuurders    
  Voorzitter Bram van der Wees    
  Secretaris Peter-Paul de Winter    
  Penningmeester Maarten van Ditmarsch    
  Bestuurslid Dick Crijns    
    Bestuurslid René Swane    
       
       
    Beloningsbeleid    
    De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.    
       
         
   
'Opdat het al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy'