Openingspagina   Financiën    
Stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis  

 

   
Beleidsplan   De Balans en de Staat van Baten en Lasten over de jaren 2012 tot en met 2015 vindt u hier.    
Bestuur      
       
         
   

 

   
St. Eloyen Gasthuis        
         
       
       
   

 

   
         
         
         
         
         
         
   
'Opdat het al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy'