Stichting 'Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis'    
  Het De broeders van het St. Eloyen Gasthuis hebben als hoofddoel om het Huis met zijn geschiedenis, vele erfstukken en tradities in stand te houden. Bij voortduring zijn restauraties en herstelwerkzaamheden nodig van het pand en de inrichting. Ook zijn zij een enkele keer in de gelegenheid om een eerder verloren gildestuk opnieuw te verwerven.
De Stichting 'Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis' is opgericht om de benodigde gelden voor deze vaak kostbare, maar noodzakelijke ingrepen te verwerven. Tevens wil de Stichting mensen met belangstelling voor dit bijzondere huis aan zich binden en in staat te stellen aan de instandhouding bij te dragen.

De Stichting houdt de Vrienden regelmatig op de hoogte van het wel en wee omtrent het Huis. Jaarlijks organiseren wij een speciale Vriendenbijeenkomst in het Huis of een andere relevante locatie.
Gaarne nodigen wij u uit ons te steunen door donateur te worden van onze stichting. De minimum bijdrage is € 25 per jaar. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL02 FVLB 0699 4149 89 ten name van de Stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis. Als u zich als donateur meldt, ontvangt u als welkomstgeschenk naar keuze het boekje Latijn in Utrecht of het boekje Utrecht in 2030. Klik hier voor de download van een aanmeldingsformulier. Voor grote sponsoren is op aanvraag een informatiebrochure beschikbaar.

De stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis is fiscaal gezien een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdrage kunt u dus bij uw belastingaangifte opvoeren als gift. Voelt u meer voor een periodieke gift, zodat u voor uw fiscale verrekening niet te maken heeft met het fiscale drempelbedrag, informeer dan bij ons naar de mogelijkheden.
Ook met een erfstelling, schenking of legaat aan de stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis helpt u mee om het huis en de daar aanwezige erfstukken te beschermen en te behouden. Heeft u vragen, dan kunt u een ons e-mail sturen
.

   
     
     
     
       
     
     
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
   
'Opdat het al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy'