Openingspagina   Stichting Vrienden      
  Statutaire naam Stichting Vrienden van het St. ELoyen Gasthuis    
Beleidsplan   Statutaire zetel Utrecht    
Bestuur   Adres Boterstraat 22, 3511 LZ Utrecht    
Financiën   E-mail adres vrienden @ sinteloy.nl    
    RSIN nummer 804136269    
  Inschrijfnummer KvK 41181299    
St. Eloyen Gasthuis          
           
 
'Opdat het al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy'